top of page

שובר מתנה - סטודיו לימור

‏200 ₪

מתנה אישית בעבודת-יד זו מתנה שנבחרה באהבה ובמחשבה, לא עוד שובר מתנה סטנדרטי.
את השובר ניתן לממש ברכישת כלים באתר/בסטודיו או למימוש בסדנת קדרות המתקיימת בסטודיו שלי בקיבוץ אלונים.
...
מתנה אישית בעבודת-יד זו מתנה שנבחרה באהבה ובמחשבה, לא עוד שובר מתנה סטנדרטי. את השובר ניתן לממש ברכישת כלים באתר/בסטודיו או למימוש בסדנת קדרות המתקיימת בסטודיו שלי בקיבוץ אלונים.

‏200 ₪
‏300 ₪
‏400 ₪
סכום אחר
bottom of page