כלי אחסון הם חלק בלתי נפרד מחזות הבית וגם מהאופן בו תגישו את השתייה החמה לאורחים.